instalacja "Krok pierwszy"
 
10 cm nad powierzchnią realnych schodów zamontowane zostały szklane  (28 stopni, szer. 125 cm).
 
Przestrzeń ponad nimi pomalowana została na niebiesko.