instalacja Pozioma
 
W naturalnie pochylonym korytarzu, umieszczono poziomą szklaną drogę (długości 18 m, szerokości 1,2 m) podwieszoną za pomocą przewodu elektrycznego, którym płynł  prąd do świetlówki, wyznaczającej różnicę poziomów