instalacja z cyklu "Przej[cia personalne"
 
W drzwiach do przestrzeni wystawienniczej umieszczone byBy dwa pochylone obiekty 200x120x40 cm) pomniejszajce przej[cie do rozmiarów gabarytowych  czBowieka
 
Na przeciwlegBej [cianie prezentowana byBa wideoprojekcja (transmisja) przedstawiajca te przej[cia (jako odwrócone lustro)
Linie realnych przej[ i projektowanych przecinaBy si na [rodku.