instalacja wideo "Ekran"
 
Ekran o wymiarach 220x600 cm uniesiony o 30 cm od podłogi, odsunięty od ściany na odległość 60 cm. Przestrzeń za nim wygłuszona i obita czerwonym suknem i intensywnie oświetlona czerwonymi świetlˇwkami. Na powierzchnie ekranu projekcja obrazu wideo z przejeżdżającymi we mgle w nocy samochodami (nieczytelny jednoznacznie ) Warstwę dźwiękową stanowił przetworzony krzyk człowieka (pojawiający się w kulminacyjnym momencie sekwencji wideo) odtwarzany z dużą głośnością.
 
Dźwięk był niemal niesłyszalny w głuchej przestrzeni za etanem