instalacja
 
Dwa podwieszone za pomocą jedwabnych szarf betonowe elementy
o wymiarach ok. 320x80x40 cm i wadze ok 300 kg każdy.
Elementy wypełnione  wodą i uniesione na wysokość 165 cm (linia wzroku).
(Betonowe elementy były odlane w ziemi i po wyschnięciu z niej wyrwane)