instalacja dzwikowa
'Dotyk"
 
dwa skrzy|owane ze sob profile aluminiowe 600x5x5
Jeden podwieszony od sufitu, drugi le|cy na nim przycignity do podBogi  za pomoc kamieni polnych. Pomidzy welurowa, ró|owa poduszka. Wewntrz umieszczone 4 maBe gBo[niki, z których wydobywaB si cichy melodyjny [piew. Aby go usBysze nale|aBo "przytuli" si do poduszki
Na koDcach aluminiowych elementów umieszczone byBy pod[wietlane slajdy z wizerunkiem kobiecych ust podczas [piewu.