instalacja "Kotaty"
 
 
 
zrealizowana w Podewil'u w Berlinie
Zajmowana przestrzeD - korytarz  ok. 25 x 4 x4 m
Na zainstalowanych bBkitnych [wietlówkach zawieszone byBy baweBniane tkaniny, które przed rozpoczciem ekspozycji byBy zmoczone wod z dodatkiem jodBowego olejku eterycznego.
szyby w oknach zabrudzone byBy domowym kurzem.
Zciany oraz sufit korytarza powy|ej linii [wietlówek pomalowana na czarno.
Podczas trwania ekspozycji tkaniny wysychaBy (od góry) stajc si nieprzezroczystymi. WoD olejku ogarniaBa przestrzeD.